Blog

A(M)Cademy of VIBROdiagnostics

A(M)Cademy of VIBROdiagnostics

#3 Co to jest częstotliwość charakterystyczna?

Zanim przejdziemy do wyjaśnienia zagadnienia „częstotliwości charakterystycznej” trzeba wyjaśnić delikatną różnicę pomiędzy kilkoma podobnymi pojęciami: komponent sygnału - składowa sygnału w dziedzinie czasu (głównie sinusoida albo szum), komponent widmowy - „prążek” widmowy albo coś innego na widmie, co jesteśmy w stanie zobaczyć, zmierzyć i opisać, komponent częstotliwościowy - „prążek” widmowy,…

#2 Co to jest RMS i po co go liczymy?

W analizie drgań często pojawiają się opisy wskazujące, jaką wartość drgań mierzymy, np. PP, ZP, RMS, VRMS, EnvRMS, EnvPP. Jest to bardzo ważne w praktyce, bo w zależności od przyjętego sposobu pomiaru, te same drgania będą opisywane różnymi wartościami. Warto wiedzieć, czym się różne wartości różnią i jak je porównywać.…