Blog

A(M)Cademy of VIBROdiagnostics

A(M)Cademy of VIBROdiagnostics

#9 Czym jest resampling?

Resampling, formalnie zwany „przepróbkowaniem” sygnału, jest operacją matematyczną przekształcającą sygnał z dziedziny czasu do dziedziny kąta. Resampling jest wykonywany głównie w celu redukcji negatywnego wpływu zmiennej prędkości obrotowej maszyny na identyfikację komponentów widmowych badanego sygnału. Na czym polega resampling? Przyjmijmy, że mamy sygnał drgań w postaci szeregu liczbowego - klasyczne…

#8 Co to są zmienne warunki eksploatacyjne?

Co to są zmienne warunki eksploatacyjne? Od strony praktycznej analizy wibrodiagnostycznej, maszyny wirnikowe można podzielić na dwie grupy - maszyny pracujące w stałych warunkach eksploatacyjnych i maszyny pracujące w zmiennych warunkach eksploatacyjnych. Warunki eksploatacyjne, zwane również „parametrami operacyjnymi” bądź „punktem pracy” maszyny to zestaw najróżniejszych parametrów, które opisują, jak w…