Realizujemy projekty dla klientów z całego świata

O nas

AMC VIBRO to dostawca produktów oraz usług z zakresu monitorowania, diagnostyki i obsługi maszyn. Dostarczane przez firmę rozwiązania wspomagają pracę służb utrzymania ruchu w zakładach przemysłowych na całym świecie.

Oferujemy rozwiązania dla różnorodnych gałęzi przemysłu

Energetyka konwencjonalna

AMC VIBRO od ponad 20 lat realizuje projekty dla sektora energii konwencjonalnej. Zapewniamy dedykowane rozwiązania przeznaczone do zarządzania i monitorowania elektrowni o dowolnej skali działania. Nasze systemy stale kontrolują kluczowe elementy maszyn i wskazują potrzebę ich konserwacji lub wyłączenia w przypadku przewidywanej awarii.

Wybrane projekty:

 • 2006 / Alstom Power / Opracowanie systemu zdalnego nadzoru stanu technicznego turbozespołów;
 • 2011 / Siemens / Dostawa i wsparcie techniczne specjalistycznych modułów pomiarowych do monitorowania drgań w sprężarkach tłokowych do obróbki gazu ziemnego;
 • 2013 / EDF / Analiza stanu dynamicznego turbiny 200 MW w Elektrowni Rybnik po remoncie;
 • 2018 / ATDC / System monitorowania stanu turbiny gazowej dla elektrowni Walidia Assiut w Egipcie.

Energetyka wiatrowa

Energia wiatrowa jest niekwestionowanym liderem w dziedzinie zielonych technologii, które stanowią najbardziej przyszłościowe rozwiązanie dla wytwarzania energii elektrycznej. AMC VIBRO zapewnia pomoc w zakresie stworzenia od podstaw i utrzymania farm wiatrowych, w tym m.in. projektu wieży, pomiarów geometrycznych, laserowego osiowania układu przeniesienia, konserwacji i bieżącego monitorowania elementów mechanicznych.

Wybrane projekty:

 • 2012 / SeaCom / Wielokanałowy system do ciągłego monitorowania turbin wiatrowych;
 • 2013 / SeaCom / Implementacja ultraszybkiej obróbki masywnych obliczeń FFT;
 • 2016 / InnoEnergy / Zaawansowany projekt i wdrożenie monitoringu stanu turbin wiatrowych.

Transport kolejowy

Jednym z wyzwań dla kolei jest zbudowanie konkurencyjności w stosunku do innych gałęzi transportu. Jednak tylko doskonale zorganizowana, wydolna i nowoczesna infrastruktura kolejowa ma szansę sprostać takiemu zadaniu. W dużym stopniu determinują to systemy informatyczne, które w coraz bardziej zaawansowany i zintegrowany sposób usprawniają pracę działów przewozowych i eksploatacyjnych. AMC VIBRO zapewnia rozwiązania z zakresu diagnostyki spełniające normy kolejowe.

Wybrane realizacje:

 • 2012 / Thales / Dostawa systemu akwizycji, zarządzania i archiwizacji danych pomiarowych z podsystemów kolejowych;
 • 2013 / Bombardier / System monitorowania hamulców dla kolei szybkich prędkości;
 • 2014 / PESA / Dostawa modułów AVM 1002D służących jako zabezpieczenia wtrysku paliwa do silników Diesla w lokomotywach ATR220;
 • 2018 / Bombardier / Sterownik wysuwanego stopnia dla tramwajów.

Motoryzacja

Od przemysłu motoryzacyjnego oczekuje się dziś przede wszystkim rozwiązań efektywnych, ekonomicznych, komfortowych, a także minimalizujących negatywny wpływ użytkowania na środowisko. Dzięki wielokrotnej współpracy AMC VIBRO z największymi graczami sektora motoryzacyjnego nasza firma doskonale zna i odpowiada na te potrzeby.

Wybrane realizacje:

 • 2012 / Solaris /  Dostawa systemu zdalnego monitoringu, kontroli i diagnostyki pojazdów autobusowych;
 • 2015 / Fiat / Dostawa przenośnego systemu wibrodiagnostycznego służącego do weryfikacji stanu maszyn na linii produkcyjnej;
 • 2016 / ZF TRW /  Dostawa systemu wibrodianognostycznego wspomagające testowanie układów przekładni kierownicy.

Przemysł drukarski i papierniczy

Stały nadzór diagnostyczny maszyn jest źródłem generowania dodatkowych zysków i unikania strat. W żadnej bowiem  innej branży jak drukarska i papiernicza wydajność przedsiębiorstwa nie zależy w tak dużej mierze od sprawności działania urządzeń i eliminacji przestojów awaryjnych. AMC VIBRO od ponad 10 lat oferuje rozwiązania dla przemysłu papierniczego, współpracując z największymi fabrykami na rynku.

Wybrane realizacje:

 • 2012 / RR Donnelley / Instalacja wielokanałowych systemów przeznaczonych do ciągłego pomiaru drgań, prędkości obrotowej oraz akwizycji danych i diagnostyki pracy maszyn drukarskich wraz z usługą zdalnego nadzoru diagnostycznego;
 • 2014 / Condat / Dostawa i wdrożenie systemu wibrodianostycznego AVM 4000 w papierni.

Górnictwo

Konkurencyjność i wydajność stały się dziś kluczem do innowacyjnego górnictwa. Skuteczna diagnostyka i analityka to działania, która pozwalają na eliminację awarii i odpowiednią konserwację, a w konsekwencji uniknięcie kosztów związanych z ciągłymi naprawami. AMC VIBRO dostarcza zaawansowane rozwiązania dla sektora wydobywczego od 20 lat.

Wybrane realizacje:

 • 2012 / FAMUR / Dostawa bezprzewodowego systemu (2,4 GHz) kontroli i monitorowania ciśnienia w podporach ścianowych;
 • 2014 / FAMUR / Projekt i dostawa systemu monitorowania kombajnu;
 • 2016 / SRK / Instalacja systemu do oceny stanu pracy pomp centralnego systemu odprowadzania wody zlokalizowanego 633 m pod ziemią;
 • 2017 / SRK / System monitorowania drgań oparty na wibracji wraz z powiadamianiem personelu kopalni.

Wydobycie ropy i gazu

Szacuje się, że globalne zapotrzebowanie na ropę naftową i gaz ziemny będą stale wzrastać. Aby umożliwić dynamiczny rozwój temu sektorowi przemysłu, konieczne jest pozyskiwanie nowych zasobów, jak i optymalizacja procesów przesyłu i dystrybucji. AMC VIBRO reaguje na tę potrzebę od 20 lat współpracując z producentami ropy i gazu. Zapewniamy im zaawansowane metody diagnostyki, które odpowiadają na wymogi bezpieczeństwa nawet w najbardziej zagrożonych lokalizacjach (np. narażonych na wybuchy).

Wybrane realizacje:

 • 2011 / Siemens / Dostawa oraz wsparcie techniczne specjalistycznych modułów pomiarowych do monitorowania drgań na kompresorach tłokowych uzdatniania gazu ziemnego;
 • 2015 / Grupa Lotos / Instalacja wielokanałowego systemu monitorowania i diagnostyki maszyn powiązanego z usługą zdalnego nadzoru diagnostycznego (AVE CARE);
 • 2018 / Petroster / System wykrywania wycieków benzyny dla zbiorników paliwa.

Co nowego w AMC VIBRO?

Ostatnie zdjęcia