X
X
sprzedaż produktów i usług z zakresu utrzymania maszyn Przejdź do strony
projektowanie elektroniki, mechaniki i oprogramowania dla przemysłu Przejdź do strony
kontraktowy, wyspecjalizowany montaż elektroniki i mechaniki Przejdź do strony
WIBRO

czujniki / systemy monitoringu / systemy zabezpieczeń / systemy przenośne / oprogramowanie / akcesoria

LASER

osiowanie wałów / osiowanie kół pasowych / pomiary geometryczne / akcesoria

ULTRADŹWIĘKI

odbiorniki laboratoryjne / detekcja wycieków / wspomaganie smarowania łożysk / inspekcja odwadniaczy i zaworów / inspekcja elektryczna / testy szczelności

USŁUGI

zdalny nadzór diagnostyczny / ocena stanu dynamicznego maszyn, ekspertyzy, nadzór nad rozruchem / szkolenia

OLEJ

czujniki parametrów / liczniki cząstek / laboratoria przenośne / akcesoria

PRĄD

statyczne systemy pomiarowe / dynamiczne systemy pomiarowe / hybrydowe systemy pomiarowe

TERMOWIZJA

kamery termowizyjne / wykrywanie gazów / software / akcesoria

ZOBACZ WSZYSTKIE PRODUKTY

Realizujemy projekty dla klientów z całego świata

O nas

AMC VIBRO to dostawca produktów oraz usług z zakresu monitorowania, diagnostyki i obsługi maszyn. Dostarczane przez firmę rozwiązania wspomagają pracę służb utrzymania ruchu w zakładach przemysłowych na całym świecie.

Oferujemy rozwiązania dla różnorodnych gałęzi przemysłu

Energetyka konwencjonalna
Energetyka konwencjonalna
Energetyka wiatrowa
Energetyka wiatrowa
Transport kolejowy
Transport kolejowy
Motoryzacja
Motoryzacja
Przemysł drukarski i papierniczy
Przemysł drukarski i papierniczy
Górnictwo
Górnictwo
Wydobycie ropy i gazu
Wydobycie ropy i gazu
 • Energetyka konwencjonalna
 • Energetyka wiatrowa
 • Transport kolejowy
 • Motoryzacja
 • Przemysł drukarski i papierniczy
 • Górnictwo
 • Wydobycie ropy i gazu

Energetyka konwencjonalna

Konwencjonalne źródła energii to nieograniczony potencjał o strategicznym znaczeniu dla rynku. Ciągłe zasilanie tego sektora innowacjami technicznymi pozwala na podniesienie jego efektywności, optymalizację kosztów, a także zapewnienie niezbędnego profilu bezpieczeństwa. Nasza firma od wielu lat jest związana z energetyką konwencjonalną. Dzięki temu zapewniamy dedykowane rozwiązania,  które służą do zarządzania i monitorowania elektrowni o dowolnej skali działania. Stworzone przez nas systemy umożliwiają stałą kontrolę kluczowych elementów technicznych, sygnalizują konieczność ich konserwacji czy też wyłączenia w razie prognozowanej awarii.

 

Wybrane realizacje:

 

 • 2006 / Alstom PowerRozwój zdalnego systemu nadzoru nad stanem technicznym turbozespołów.
 • 2011 / Siemens / Dostawa oraz wsparcie techniczne specjalistycznych modułów pomiarowych do monitorowania drgań na kompresorach tłokowych uzdatniania gazu ziemnego.
 • 2013 / EDF / Analiza stanu dynamicznego turbiny 200MW w Elektrowni Rybnik po remoncie.
Czytaj więcej

Energetyka wiatrowa

Zapewniamy pomoc w zakresie stworzenia od podstaw i utrzymania farm wiatrowych, w tym m.in. projektu wieży, pomiarów geometrycznych, laserowego osiowania układu przeniesienia, konserwacji i bieżącego monitorowania elementów mechanicznych. Przy tym dysponujemy gotowymi i sprawdzonymi rozwiązaniami, które usprawniają i przyspieszają procesy związane z uruchomieniem elektrowni, a jednocześnie pozwalają na redukcję związanych z tym kosztów.

 

Wybrane realizacje:

 

 • 2012 / SeaCom / Sprzęt i oprogramowanie do monitorowania stanu farm wiatrowych
Czytaj więcej

Transport kolejowy

Jednym z wyzwań dla kolei jest zbudowanie konkurencyjności w stosunku do innych gałęzi transportu. Jednak tylko doskonale zorganizowana, wydolna i nowoczesna infrastruktura kolejowa ma szansę sprostać takiemu zadaniu. W dużym stopniu determinują to systemy informatyczne, które w coraz bardziej zaawansowany i zintegrowany sposób usprawniają pracę działów przewozowych i eksploatacyjnych. Nasza firma zapewnia rozwiązania z zakresu diagnostyki spełniające normy kolejowe.

 

Wybrane realizacje:

 

 • 2014 / PESA / Dostawa modułów AVM 1002D służących jako zabezpieczenie wtrysku paliwa silników diesla w lokomotywach ATR220.
 • 2012 / ThalesDostawa systemu akwizycji,
  zarządzania i archiwizacji danych pomiarowych z podsystemów kolejowych.
Czytaj więcej

Motoryzacja

Od przemysłu motoryzacyjnego oczekuje się dziś przede wszystkim rozwiązań efektywnych, ekonomicznych, komfortowych, a także minimalizujących negatywny wpływ użytkowania na środowisko. Coraz większy nacisk kładziony jest więc na wszelkie testy produkcyjne, które niwelują błędy na dalszych etapach. Sektor ten jest także wyjątkowo chłonny na innowacje. Płynność procesu produkcyjnego zależy bowiem w coraz większym stopniu od oprogramowania, które przejmuje niezliczone funkcje projektowe. Dzięki wielokrotnej współpracy z największymi graczami sektora motoryzacyjnego nasza firma doskonale zna i odpowiada na te potrzeby.

 

Wybrane realizacje:

 

 • 2012 / Solaris / Dostawa systemu zdalnego monitoringu, kontroli i diagnostyki pojazdów autobusowych.
 • 2015 / Fiat / Dostawa przenośnego systemu wibrodiagnostycznego służącego do weryfikacji stanu maszyn na linii produkcyjnej.
 • 2016 / ZF TRW / Dostawa systemu wibrodianognostycznego wspomagające testowanie układów przekładni kierownicy.
Czytaj więcej

Przemysł drukarski i papierniczy

Stały nadzór diagnostyczny maszyn jest źródłem generowania dodatkowych zysków i unikania strat. W żadnej bowiem  innej branży jak drukarska i papiernicza wydajność przedsiębiorstwa nie zależy w tak dużej mierze od sprawności działania urządzeń i eliminacji przestojów awaryjnych. Dlatego w sektorze tym obserwuje się stałe zapotrzebowanie na innowacyjne platformy monitorujące i diagnostyczne. Od wielu lat odpowiadamy na taką potrzebę, współpracując z największymi zakładami na rynku.

 

Wybrane realizacje:

 

 • 2014 / Condat / Dostawa i wdrożenie systemu wibrodianostycznego AVM 4000 w papierni.
 • 2012 / RR Donnelley / Instalacja wielokanałowych systemów przeznaczonych do ciągłego pomiaru drgań, prędkości obrotowej oraz akwizycji danych i diagnostyki pracy maszyn drukarskich wraz z usługą zdalnego nadzoru diagnostycznego.
Czytaj więcej

Górnictwo

Konkurencyjność i wydajność stały się dziś kluczem do innowacyjnego górnictwa. Tak postawionych celów nie sposób jednak osiągnąć bez optymalizacji kosztów wydobycia surowców kopalnych, a w tym utrzymania maszyn górniczych. Niezbędnym do tego wymogiem jest z kolei skuteczna diagnostyka i analityka ich działania, która pozwala na eliminację awarii i odpowiednią konserwację, a w konsekwencji uniknięcie kosztów związanych z ciągłymi naprawami. Nasza firma od wielu lat zaawansowane rozwiązania dla sektora górniczego.

 

Wybrane realizacje:

 

 • 2013 / SRK / Instalacja systemu oceny stanu eksploatacyjnego pomp głównego odwadniania oraz wentylatorów przewietrzania wraz z powiadomieniem obsługi w kopalń.
 • 2012 / FAMUR / Dostawa bezprzewodowego systemu (2,4 GHz) kontroli i monitorowania ciśnienia w podporach ścianowych.
Czytaj więcej

Wydobycie ropy i gazu

Szacuje się, że globalne zapotrzebowanie na ropę naftową i gaz ziemny będą stale wzrastać. Aby umożliwić dynamiczny rozwój temu sektorowi przemysłu, konieczne jest pozyskiwanie nowych zasobów, jak i optymalizacja procesów przesyłu i dystrybucji. Reagujemy na tą potrzebę od wielu lat współpracując z producentami ropy i gazu. Zapewniamy im zaawansowane metody diagnostyki, które odpowiadają na wymogi bezpieczeństwa nawet w najbardziej zagrożonych lokalizacjach (np. narażonych na wybuchy).

 

Wybrane realizacje:

 

 • 2007 / Grupa Lotos / Instalacja wielokanałowego systemu monitorowania i diagnostyki maszyn powiązanego z usługą zdalnego nadzoru diagnostycznego AVE CARE.
 • 2011 / Siemens / Dostawa oraz wsparcie techniczne specjalistycznych modułów pomiarowych do monitorowania drgań na kompresorach tłokowych uzdatniania gazu ziemnego.
Czytaj więcej

Co nowego w AMC VIBRO?

Ostatnie zdjęcia

chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami

projektowanie systemów dla przemysłu

Przejdź do strony

montaż elektroniki, mechaniki i automatyki

Przejdź do strony